Oběhová čerpadla se používají pro cirkulaci kapaliny v otopných systémech. Jak vybrat to nejvhodnější zařízení pro dané podmínky?

Jak na výběr správného oběhového čerpadla?

Hlavním účelem oběhového čerpadla je zajistit oběh vody mezi zdrojem tepla (kotel) a otopným tělesem. Zdánlivě nenápadná součást otopné soustavy je proto poměrně důležitá.

Při výběru oběhového čerpadla je nutné vycházet z účelu jeho využití. Zároveň si musíme uvědomit, že v případě instalace nové je nutné se orientovat podle projektové dokumentace. V případě výměny původního zařízení za modernější typ se můžeme jednoduše řídit odpovídajícími parametry dříve užívané varianty.

Toto čerpadlo je na místě vždy vybrat s ohledem na zamýšlený účel, to znamená vytápění nebo oběh teplé vody. Znamená to především volit jej tak, aby nebylo předimenzované, což je zcela typický problém. Rovněž musí být skutečně účinné. Dnes už je běžně taktéž vybavené regulací otáček, což si vyžádala i aktuálně platná legislativa.

Typy oběhových čerpadel

Oběhová čerpadla dostupná na trhu je možno rozdělit do několika základních kategorií podle účelu využití:

Parametry pro výběr oběhového čerpadla

Oběhové čerpadlo je zapotřebí vybírat i podle konkrétních parametrů. K těm nejpodstatnějším se řadí primárně:

  • maximální výtlačná výška
  • maximální průtok
  • vestavná délka čerpadla
  • dimenze připojení
  • maximální provozní tlak
  • maximální teplota média

Maximální výtlačná výška

Výtlačná výška se nazývá jinak též hydraulický výkon nebo dopravní výška. Jedná se o nejdůležitější technický parametr oběhového čerpadla, neboť určuje jeho výkon, tedy schopnost kapalinu dopravit (vytlačit) do určité vzdálenosti.

Vytlacna Vyska Obehoveho Cerpadla

Výrobci jej udávají jakožto hodnotu limitní, to znamená, že se definuje vždy maximální výtlačná výška. Ta navíc často může být pouze teoretická a musíme tak počítat s tím, že uváděných hodnot nebude možné dosáhnout. Je proto potřeba počítat i s jistou rezervou.

Primárně souvisí výtlačná výška s počtem radiátorů, neboť jejich vyšší počet značí, že kapalina musí překonat výraznější hydraulický odpor. Což se promítá právě i do nutného navýšení výkonu čerpadla.

Orientačně se můžete řídit následujícím jednoduchým převodem:

maximální výtlak 4 metry8 až 15 radiátorů
maximální výtlak 6 metrů15 až 30 radiátorů
maximální výtlak 8 metrů12 až 20 radiátorů

Maximální průtok

Maximální průtok je uveden v technických parametrech jednotlivých čerpadel společně s maximální výtlačnou výškou. Většinou se uvádí v m3/hod.

Na čerpaném průtoku je závislá dopravní výška. Průtok tedy lze určit při zvolené dopravní výšce, případně můžeme stanovit dopravní výšku při daném průtoku. Tyto hodnoty lze vyčíst z diagramu pracovní oblasti čerpadla.

Tu je, pozor, nutné respektovat, jinak můžeme v krajním případě čerpadlo i poškodit a významně tím zkrátit jeho celkovou životnost.

Pozn.: Výtlak i průtok se shodně uvádějí v maximálních hodnotách. To je jednoduše dáno tím, že výrobci nemohou počítat s tlakovými a průtokovými ztrátami, neboť neznají délku a převýšení rozvodů v konkrétních instalacích.

Vestavná délka čerpadla

Vestavná délka se jinak též nazývá konstrukční nebo stavební. Definuje rozteč mezi připojovacími závity. Poznáme tak podle ní v podstatě velikost čerpadla.

Nejčastěji se udává hodnota vestávné délky 180 mm. Běžně se taktéž používají menší čerpadla s vestavnou délkou 130 mm. Ta jsou vhodná primárně do více stísněných prostor, kam by klasický rozměr nebylo možno umístit.

Dimenze připojení

Pod tímto parametrem si můžeme, zjednodušeně řečeno, představit průměr připojovacího závitu. V praxi se tak většinou setkáte s čerpadly se závitem o průměru 6/4″ (DN 25).

Poměrně běžně se v praxi rovněž objevují závity 1″ (DN 15) nebo 2″ (DN 30). Pro úplnost je před nákupem nutné si taktéž uvědomit, že závit oběhového čerpadla je vždy vnější a je zpravidla o 1/2″ větší než průměr potrubí.

Maximální provozní tlak

Pro správné dimenzování oběhového čerpadla je rovněž klíčová hodnota tzv. provozního tlaku. Pro tato zařízení platí, že pořítomný přítokový tlak a výstupní tlak čerpadla (výstupní tlak čerpadla při provozu se zavřeným ventilem) nesmí přesáhnout maximální přípustný provozní tlak.

Tento parametr se opět udává jako maximální hodnota a běžně se u moderních čerpadel pohybuje v rozmezí 10 až 16 barů.

Maximální teplota média

Čerpadlo je vždy výrobcem navrženo tak, aby mohlo být v provozu za předem stanovených podmínek. Rovněž je proto zapotřebí předem vyhodnotit, jaká má být předpokládaná teplota provozního média.

Přímo samotnou konstrukci čerpadla výrazně ovlivní jak maximální, tak i minimální teplota čerpaného média. Současná běžně dostupná provedení jsou obvykle standardně dimenzována pro teploty v rozmezí 90 až 110 °C.

Jak vybrat náhradu za staré oběhové čerpadlo?

Stěžejní jsou při výběru oběhového čerpadla především naše nároky na jeho dlouhdobou životnost. Proto je zcela nezbytné se zaměřit na spolehlivost a bezporuchový provoz. Můžeme to ovlivnit především výběrem spolehlivého výrobce. V případě renomovaných značek může být celková životnost čerpadla i 15 let.

Podstatnými kritérii, které je při provozu čerpadla nutné vzít dále v potaz, je jednoznačně i bezhlučnost, účinnost a nízká spotřeba elektrické energie.