SIGMA PUMPY Kalové čerpadlo SIGMA 100-GFHU-250-60-LU 400V (repasované) Varianta: SJ

Katalogové číslo: RP_ED0613R/7 Kategorie:

Popis

Čerpadlo po generální opravě, plně funkční. Ponorná kalová kanalizační čerpadla řady GFHU jsou speciální čerpadla, určená k čerpání odpadních vod, fekálií a surových kalù, obsahující neabrazivní pevné drobné kusovité a vláknité látky jako je papír, hadry, obvazy, zbytky jídel a rùzné splachy z ulic, případně menší množství písku, popela, štěrku, kousky dřev a jiné látky přicházející do kanalizace. Uplatňují se v kanalizačních soustavách, v čistírnách odpadních vod, v prùmyslových zařízeních, ve stokových sítích, v rùzných jímacích objektech. Varianty provedení SZ varianta: do mokré jímky se spouštìcím zařízením: Ponorná stacionární varianta je výhodná v tom, že čerpadlo v provedení SZ se spouští přímo do mokré jímky po trubkovém vedení až dosedne svou přírubou na protipřírubu patkového kolena upevnìného na dně jímky. Zvláš upravený přírubový spoj se vlastní hmotností čerpadla utěsní bez jakékoliv montáže. Podobně lze bez nejmenšího demontážího zákroku čerpadlo vytáhnout za řetěz či lano k revizi, opravě, čištění, event. výměně. SJ varianta: Stacionární varianta pro suché jímky přichází v úvahu obvykle tam, kde jde o osazení již existující suché jímky. HM varianta: Ponorná přenosná varianta je určena převážně jako mobilní soustrojí pro příležitostné či přechodné čerpání z jímek, při pomocných a pohotovostních zásazích a pro použití na více místech. Čerpadlo je při provozu zavěšeno na laně nebo řetězu.   Provozní podmínky Maximální hustota čerpané kapaliny: 1 100 kg.m-3  Maximální teplota čerpané kapaliny: 40°C  Maximální teplota pracovního prostředí: 40°C  Dovolený rozsah pH čerpané kapaliny: 6,5 – 7,5 pH  Maximální ponor v kapalině: 10 m  Původní elektrický kabel nesmí přijít do styku s vodami obsahujícími oleje a uhlovodíky.   Čerpadla nejsou určena do prostředí s nebezpečím výbuchu.   Konstrukce: Ponorná kalová čerpadla řady GFHU jsou odstředivá, jednostupňová, spirální, s uzavřeným jednolopatkovým oběžným kolem o velké průchodnosti. Elektromotor tvoří s čerpadlem jeden celek. Mezi hydraulickou částí a elektromotorem je vana s náplní oleje, která je utěsněná speciální dvojitou mechanickou ucpávkou. Trojfázový asynchronní elektromotor na střídavý proud je dokonale vodotěsný pro práci pod vodou. Vodotěsnost zajišťuje hermetické utěsnění přívodního kabelu ve zvlášť upravené vývodce. Ve vinutí motoru jsou zabudovány hlídače teploty, které při překročení dovolené teploty vinutí rozpínají ovládací okruh stykače a chrání motor před poškozením. Rotor je uložen ve valivých ložiskách, mazaných tukem. Ucpávka: proti vniknutí vody z hydraulické části je elektromotor bezpečně chráněn hřídelovým těsněním, které tvoří speciální dvojitá mechanická ucpávka s těsnícími kroužky z tvrdokovu. Mechanická ucpávka má stálý uzávěr a mazání z olejové vany. Materiál je volen se zřetelem na charakter čerpaného média, příznivou hmotnost a životnost soustrojí. Těleso statoru elektromotoru je z hliníko-křemíkové slitiny. Hřídel a důležité spojovací šrouby přicházející do styku s čerpanou kapalinou jsou z korozivzdorné oceli. Oběžné kolo je z otěruvzdorné oceli, odolávající ve značné míře korozi. Spirála čerpadla a stojan se sacím kolenem (varianta „SJ“) jsou z šedé litiny. Spouštění: K spínání a jištění elektromotoru čerpadla je nutné vhodné elektrické spínací a jistící zařízení. Proti nadproudu musí být čerpadlo jištěno zařízením s třídou spouštění 10,20. Dále je nutno jej jistit proti zkratu a do ovládacího obvodu musí být zapojena teplotní bimetalová čidla.

Další informace

Výtlak [m]

Napětí [V]

Kabel [m]

Ucpávka

Průtok [l/min]

Hmotnost

Výtlačná přípojka [coul]

Plovák

Hloubka ponoru [m]

Časté otázky

1️⃣ Kolik stojí SIGMA PUMPY Kalové čerpadlo SIGMA 100-GFHU-250-60-LU 400V (repasované) Varianta: SJ

Cena za SIGMA PUMPY Kalové čerpadlo SIGMA 100-GFHU-250-60-LU 400V (repasované) Varianta: SJ je Kč. Víme, že si ceníte kvalitních čerpadel a čerpací techniky, a právě to vám chceme nabídnout. U nás najdete to nejlepší, co trh nabízí v oblasti vašeho zájmu. Produkty jsou pečlivě vybrané a kvalitní.

2️⃣ Mohu se o SIGMA PUMPY Kalové čerpadlo SIGMA 100-GFHU-250-60-LU 400V (repasované) Varianta: SJ dozvědět více informací?

Ano můžete. SIGMA PUMPY Kalové čerpadlo SIGMA 100-GFHU-250-60-LU 400V (repasované) Varianta: SJ – je skvělou volbou pro každého, kdo očekává kvalitu. S produktem si můžete být jisti, že dostanete to nejlepší, co trh nabízí. Produkt je vybraný s ohledem na potřeby Vás zákazníků. Věříme, že se stane vašim oblíbeným stejně jako u dalších spokojených zákazníků. Snažíme se být inovativní a vycházet vstříc požadavkům zákazníků. Objednejte si produkt ještě dnes a nechte se přesvědčit. Má EAN kód RP_ED0613R/7.

Produkt najdete v kategorii

Akční nabídka - Podobné produkty: Kalové čerpadlo KOPRO WQ 10-10-0,75 230V (rozbaleno), Oběhové čerpadlo WILO TOP E 30/1-10 EM 180 mm (repasované), Oběhové čerpadlo WILO TOP E 65/1-10 EM 340 mm (repasované), BLUE LINE 75QJDH-3/70 1,1kW 230V 60m