Domácí vodárny s frekvenčním měničem Regulace otáček Ne

Jak vybrat oběhové čerpadlo?

  • DAB AQUAPROF BASIC 40/50

    Jednotka AQUAPROF je určena k řízení a rozvodu dešťové vody. Jednotka kontroluje dostatek vody v obou zásobnících jak dešťové vody, tak i v hlavním zásobníku a zajišťuje aby systém pracoval správně (tak, aby uživateli nikdy nedošla voda). V případě problému je třeba zaznamenat příčinu vzniklého problému. Systém je obecně omezen na zavlažování, mycí stroje, splachování…