Plastika, a.s. Nitra

Jak vybrat oběhové čerpadlo?

 • Revízna šachta DN 315/160/1000 sútoková

  3 475,00 

  Plastové kanalizačné revízne šachty predstavujú modernú,ekologickú a prevádzkovo úspornú alternatívu ťažkých,objemných a na údržbu náročných konštrukcií z betónu.Trvalá tesnosť plastových potrubí a šachiet má veľký význam v dobe často sa opakujúcich záplav,výborná chemická odolnosť je dôvodom ich širokého nasadenia v oblastiach s agresívnymi podzemnými vodami. Revízna šachta sa skladá zo šachtového dna s troma vstupmi…

 • Revízna šachta DN 315/160/3500 priebežná

  5 694,00 

  Plastové kanalizačné revízne šachty predstavujú modernú,ekologickú a prevádzkovo úspornú alternatívu ťažkých,objemných a na údržbu náročných konštrukcií z betónu.Trvalá tesnosť plastových potrubí a šachiet má veľký význam v dobe často sa opakujúcich záplav,výborná chemická odolnosť je dôvodom ich širokého nasadenia v oblastiach s agresívnymi podzemnými vodami. Revízna šachta sa skladá zo šachtového dna s dvomi vstupmi…

 • Revízna šachta DN 315/160/4000 priebežná

  6 199,00 

  Plastové kanalizačné revízne šachty predstavujú modernú,ekologickú a prevádzkovo úspornú alternatívu ťažkých,objemných a na údržbu náročných konštrukcií z betónu.Trvalá tesnosť plastových potrubí a šachiet má veľký význam v dobe často sa opakujúcich záplav,výborná chemická odolnosť je dôvodom ich širokého nasadenia v oblastiach s agresívnymi podzemnými vodami. Revízna šachta sa skladá zo šachtového dna s dvomi vstupmi…

 • Revízna šachta DN 315/160/4500 priebežná

  6 705,00 

  Plastové kanalizačné revízne šachty predstavujú modernú,ekologickú a prevádzkovo úspornú alternatívu ťažkých,objemných a na údržbu náročných konštrukcií z betónu.Trvalá tesnosť plastových potrubí a šachiet má veľký význam v dobe často sa opakujúcich záplav,výborná chemická odolnosť je dôvodom ich širokého nasadenia v oblastiach s agresívnymi podzemnými vodami. Revízna šachta sa skladá zo šachtového dna s dvomi vstupmi…

 • Revízna šachta DN 315/160/5000 priebežná

  7 209,00 

  Plastové kanalizačné revízne šachty predstavujú modernú,ekologickú a prevádzkovo úspornú alternatívu ťažkých,objemných a na údržbu náročných konštrukcií z betónu.Trvalá tesnosť plastových potrubí a šachiet má veľký význam v dobe často sa opakujúcich záplav,výborná chemická odolnosť je dôvodom ich širokého nasadenia v oblastiach s agresívnymi podzemnými vodami. Revízna šachta sa skladá zo šachtového dna s dvomi vstupmi…

 • Revízna šachta DN 315/160/5500 priebežná

  7 715,00 

  Plastové kanalizačné revízne šachty predstavujú modernú,ekologickú a prevádzkovo úspornú alternatívu ťažkých,objemných a na údržbu náročných konštrukcií z betónu.Trvalá tesnosť plastových potrubí a šachiet má veľký význam v dobe často sa opakujúcich záplav,výborná chemická odolnosť je dôvodom ich širokého nasadenia v oblastiach s agresívnymi podzemnými vodami. Revízna šachta sa skladá zo šachtového dna s dvomi vstupmi…

 • Revízna šachta DN 315/160/6000 priebežná

  8 220,00 

  Plastové kanalizačné revízne šachty predstavujú modernú,ekologickú a prevádzkovo úspornú alternatívu ťažkých,objemných a na údržbu náročných konštrukcií z betónu.Trvalá tesnosť plastových potrubí a šachiet má veľký význam v dobe často sa opakujúcich záplav,výborná chemická odolnosť je dôvodom ich širokého nasadenia v oblastiach s agresívnymi podzemnými vodami. Revízna šachta sa skladá zo šachtového dna s dvomi vstupmi…

 • Revizní šachta DN 315/160/4500 soutoková

  7 012,00 

  Plastové kanalizační revizní šachty představují moderní, ekologickou a provozně úspornou alternativu těžkých, objemných a pro údržbu náročných konstrukcí z betonu. Trvalá těsnost plastových potrubí a šachet má velký význam v době často se opakujících záplav a výborná chemická odolnost je důvodem jejich širokého nasazení v oblastech s agresivními podzemními vodami. Revizní šachta se skládá ze…

 • Revizní šachta DN 315/160/5000 soutoková

  7 517,00 

  Plastové kanalizační revizní šachty představují moderní, ekologickou a provozně úspornou alternativu těžkých, objemných a pro údržbu náročných konstrukcí z betonu. Trvalá těsnost plastových potrubí a šachet má velký význam v době často se opakujících záplav a výborná chemická odolnost je důvodem jejich širokého nasazení v oblastech s agresivními podzemními vodami. Revizní šachta se skládá ze…

 • Revizní šachta DN 315/160/5500 soutoková

  8 022,00 

  Plastové kanalizační revizní šachty představují moderní, ekologickou a provozně úspornou alternativu těžkých, objemných a pro údržbu náročných konstrukcí z betonu. Trvalá těsnost plastových potrubí a šachet má velký význam v době často se opakujících záplav a výborná chemická odolnost je důvodem jejich širokého nasazení v oblastech s agresivními podzemními vodami. Revizní šachta se skládá ze…

 • Revizní šachta DN 315/160/1500 průběžná

  3 657,00 

  Plastové kanalizační revizní šachty představují moderní, ekologickou a provozně úspornou alternativu těžkých, objemných a na údržbu náročných konstrukcí z betonu. Trvalá těsnost plastových potrubí a šachet má velký význam v době často se opakujících záplav, výborná chemická odolnost je důvodem jejich širokého nasazení v oblastech s agresivními podzemními vodami. Revizní šachta se skládá ze šachtového…

 • Revizní šachta DN 315/160/2000 průběžná

  4 179,00 

  Plastové kanalizační revizní šachty představují moderní, ekologickou a provozně úspornou alternativu těžkých, objemných a na údržbu náročných konstrukcí z betonu. Trvalá těsnost plastových potrubí a šachet má velký význam v době často se opakujících záplav, výborná chemická odolnost je důvodem jejich širokého nasazení v oblastech s agresivními podzemními vodami. Revizní šachta se skládá ze šachtového…

 • Revizní šachta DN 315/160/2000 soutoková

  4 485,00 

  Plastové kanalizační revizní šachty představují moderní, ekologickou a provozně úspornou alternativu těžkých, objemných a na údržbu náročných konstrukcí z betonu. Trvalá těsnost plastových potrubí a šachet má velký význam v době často se opakujících záplav, výborná chemická odolnost je důvodem jejich širokého nasazení v oblastech s agresivními podzemními vodami. Revizní šachta se skládá ze šachtového dna…

 • Revizní šachta DN 315/160/2500 průběžná

  4 683,00 

  Plastové kanalizační revizní šachty představují moderní, ekologickou a provozně úspornou alternativu těžkých, objemných a na údržbu náročných konstrukcí z betonu. Trvalá těsnost plastových potrubí a šachet má velký význam v době často se opakujících záplav, výborná chemická odolnost je důvodem jejich širokého nasazení v oblastech s agresivními podzemními vodami. Revizní šachta se skládá ze šachtového…

 • Revizní šachta DN 315/160/2500 soutoková

  4 991,00 

  Plastové kanalizační revizní šachty představují moderní, ekologickou a provozně úspornou alternativu těžkých, objemných a pro údržbu náročných konstrukcí z betonu. Trvalá těsnost plastových potrubí a šachet má velký význam v době často se opakujících záplav a výborná chemická odolnost je důvodem jejich širokého nasazení v oblastech s agresivními podzemními vodami. Revizní šachta se skládá ze…

 • Revizní šachta DN 315/160/3000 průběžná

  5 188,00 

  Plastové kanalizační revizní šachty představují moderní, ekologickou a provozně úspornou alternativu těžkých, objemných a na údržbu náročných konstrukcí z betonu. Trvalá těsnost plastových potrubí a šachet má velký význam v době často se opakujících záplav, výborná chemická odolnost je důvodem jejich širokého nasazení v oblastech s agresivními podzemními vodami. Revizní šachta se skládá ze šachtového…